استیوِن گرین‌بلَت

|   استیوِن گرین‌بلَت سال ۱۹۴۳ در آمریکا متولد شد، او اندیشمند، تاریخ‌نگار ادبی و نویسنده است. وی در دانشگاه هاروارد استاد علوم انسانی است و همچنین در سال‌های مختلف در دانشگاه‌های مختلفی در سرتاسر جهان در رشته‌های تاریخ ادبیات، انسان‌شناسی و علوم انسانی کنفرانس‌هایی برگذار کرده و به تدریس پرداخته است. او از مهم‌ترین متخصصان مطالعات عصر رنسانس در قرن معاصر می‌باشد. گرین‌بلت از بنیان‌گذاران‌ New Historicism می‌باشد که به فارسی نوتاریخی‌گری ترجمه شده است؛ مجموعه‌ای از تجربیات انتقادی که او به آن‌ها تحت عنوان «نظریات شاعرانه‌ی فرهنگی» ارجاع می‌دهد. او در سال ۲۰۱۲ برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر ادبیات غیرداستانی شد.