تام استرن

|      تام استرن، نویسنده و پژوهشگر، استاد فلسفه در کالج دانشگاهی لندن (UCL) است. حوزۀ اصلی مطالعاتی او بیشتر فلسفۀ آلمانی قرن نوزدهم به‌ ویژه فلسفۀ فیلسوفانی چون نیچه و شوپنهاور است. در این زمینه می‌توان به کتاب اخلاق نیچه (2019)، منتشر شده در انتشارات دانشگاه کمبریج، اشاره کرد. او همچین در زمینۀ زیبایی‌شناسی و به‌ ویژه فلسفۀ تئاتر مطالعات بسیاری انجام داده است. مهم‌ترین اثر او در این زمینه کتاب Philosophy and Theatre: An Introduction است که در سال 2013 توسط انتشارت راتلج منتشر شد. کتاب فلسفه و تئاتر ترجمه‌ای از همین کتاب است.