اران ابراهیمی مدیسه

اران ابراهیمی مدیسه متولد 1358 در آبادان است. او دارای مدرک کارشناسی در رشتۀ طراحی صحنه و لباس است. ترجمۀ او از کتاب حد و مرزهای هنر اثر تزوتان تودوروف نخستین فعالیت او در زمینۀ ترجمه است که در نشر بیدگل منتشر شده است.