پال وودراف

|     پال وودراف در سال 1947 در نیوجرسی امریکا متولد شد.
وودراف در نیوجرسی متولد شد، ولی در پنسیلوانیا رشد کرد. او به  دانشگاه پرینستون رفت و تا سال 1965 به تحصیل در رشتۀ ادبیات کلاسیک یونان و روم پرداخت. سپس با بورس تحصیلی مارشال به کالج مرتون دانشگاه آکسفرد رفت و در 1968 مقطع کارشناسی را در این دانشگاه به پایان رساند. او تحت تأثیر عقاید سقراط دربارۀ حاکمیت قانون از 1969 تا 1971 در ارتش امریکا در جنگ ویتنام خدمت کرد. پس از جنگ به دانشگاه پرینستون بازگشت و درس خود را تا مقطع دکترا در رشتۀ فلسفه ادامه داد. در همین دوران به دپارتمان فلسفۀ دانشگاه آستین پیوست که تا امروز در همین دانشگاه مشغول به تدریس است.
وودراف بیش از همه برای آثارش دربارۀ سقراط، افلاطون و فلسفۀ تئاتر شناخته می‌شود. دو کتاب نخستین دموکراسی و ضرورت تئاتر از وودراف به فارسی منتشر شده است.