شیلا استفنسن

|   شیلا استفنسن در سال 1955 در نورث‌آمبرلند انگلیس متولد شد. او در دانشگاه منچستر در رشتۀ تئاتر تحصیل کرد و پس از آن چند نمایشنامه برای رادیو بی‌بی‌سی نوشت، از جمله نمایشنامۀ پنج نوع سکوت که در سال 1996 به خاطر آن جایزۀ انجمن صنفی نویسندگان امریکا را برد. خاطرۀ آب اولین نمایشنامه‌ای است که از استفنسن در ژوئیه 1996 در سالن همپستد در لندن به روی صحنه رفت. اجرای دومین نمایشنامه‌ای که از او به روی صحنه رفت با نام آزمایش با پمپ هوا در سال 1997 جایزۀ پگی رمسی را از آن خود کرد. استفنسن همچنین جایزۀ لارنس اولیویه را برای بهترین کمدی در سال 2000 و جایزۀ سونی را در سال 1996 برده است.