جفری اسکار

جفری اسکار استاد فلسفۀ دانشگاه دورهام در بریتانیا و پژوهشگر فلسفۀ اخلاق است. کتاب‌های سودمندگرایی (1996) و مرگ (2007) از او در انتشارات راتلج به چاپ رسیده‌اند.