رابرت دی‌یانی

رابرت دی‌یانی هم‌اکنون استادیار علوم انسانی دانشگاه نیویورک است؛ او پیش از این در کالج کوئینز، دانشگاه پِیس و هاروارد نیز فعالیت علمی داشته است. دی‌یانی در این دانشگاه‌ها دوره‌های تفکر انتقادی، علوم انسانی بین‌رشته‌ای و... را تدریس می‌کند. رابرت دی‌یانی تاکنون در 20 کشور مختلف کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های آموزش و یادگیری، نوشتن و ادبیات، و تفکر انتقادی و خلاق برگزار کرده است. او همچنین کتاب‌های متعددی را در این زمینه تألیف و ویرایش کرده است.