استان وَن هوفت

استان وَن هوفت متولد 1945 و استاد فلسفه در دانشگاه دیکین است. او مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دهۀ هفتاد از دانشگاه ملبورن دریافت کرد و سابقۀ تدریس فلسفه در چندین کالج و دانشگاه را دارد. وَن هوفت اغلب در زمینه‌هایی همچون فلسفۀ اخلاق، سیاست، مذهب، روانشناسی فلسفی، اخلاق زیستی به پژوهش و تألیف پرداخته است. از کتاب‌های او می‌توان به امید (2011) اشاره کرد که به فارسی ترجمه شده است.