والاس شان

|     والاس مایکل شان در 12 نوامبر 1943 در نیویورک متولد شد. شان فرزند ویلیام شان، سردبیر بزرگ نیویورکر، است. او دبیرستان را در مدرسۀ خصوصی پوتنی گذراند. سپس در دانشگاه هاروارد تاریخ خواند و لیسانس گرفت. او همچنین در دانشکدۀ مگدالن آکسفرد فلسفه، علوم سیاسی، اقتصاد و لاتین خواند تا دیپلمات شود. مدتی به هند رفت و آنجا انگلیسی درس داد. سپس در منهتن به تدریس لاتین پرداخت. سرانجام از سال 1979 یک بازیگر تمام‌وقت شد.
اولین نمایشنامۀ شان با نام آخر شب ما در 1975 اجرا شد. او تا امروز، طی بیش از چهار دهه، فقط هشت نمایشنامۀ دیگر نوشته است. اواخر دهۀ 1970 با چهارمین نمایشنامه‌اش، مری بروس، اقبال عمومی و خوشامد منتقدان را تجربه کرد و از آن پس اجرای هر نمایشنامه‌اش اتفاقی در تئاتر دنیای انگلیسی‌زبان بوده. عمه دن و لمون، تب، عزادار اجیر، علف‌های هزاررنگ، و شب در رستوران تاک‌هاس همگی جنجال‌ها و منازعات بسیاری به بار آورده‌اند، تا جایی که یکی دو تاشان حتی سال‌هایی در کشور خودش ممنوع بوده‌اند. منتقد بی‌محابای عملکرد صاحبان قدرت در همه‌جای عالم است و آثارش هشدارهایی دربارۀ خطر برآمدن دوبارۀ فاشیسم و از دست رفتن ارزش‌ها و حقوق انسانی است.