اژدر انگشتری

|     اژدر انگشتری در سال ۱۳۶۰ در کرج متولد شد.
او فعالیت ادبی خود را به عنوان ویراستار مجموعه داستانی انفیه‌دان باگومبو (اثر کورت وونه‌گات) آغاز کرد. آثاری که به عنوان مترجم از او تا به حال به چاپ رسیده: در بهار جاودانۀ نسیان (منتخب اشعارِ انسنزبرگر) و کبوتران روی چمن است.