مزدک بلوری

مزدک بلوری، استاد دانشگاه، مترجم و پژوهشگر، متولد 1355 در کرمانشاه است. او او دارای درجۀ دکتری در رشتۀ مترجمی زبان از دانشگاه علامه طباطبایی است و هم‌اکنون عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی این دانشگاه است. فعالیت‌های پژوهشی او عمدتاً بر جنبه‌های فرهنگی، جامعه‌شناختی و ادبی ترجمه تمرکز دارد. از این مترجم در نشر بیدگل ترجمۀ کتاب‌های خشم در هارلم، زنان فوق‌العاده، خانم پالفری در کلرمانت، چیزهای کوچکی مثل اینها، هم‌نوایی در پاییز، و سابرینا و کورینا منتشر شده است.