نصراله مرادیانی

|     نصراله مرادیانی در سوم بهمن 1362 در تبریز متولد شد.
مرادیانی لیسانس خود را در رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد تبریز گرفت و سپس برای ادامۀ تحصیل در سال 1387 به دانشگاه علامه طباطبایی تهران آمد. او پایان‌نامۀ خود را با موضوع «تأثیر ترجمه بر آثار داستانی جمال‌زاده و هدایت» نوشت و فوق لیسانس خود را گرفت. مرادیانی در چند دانشگاه در تهران و تبریز به تدریس می‌پردازد و همچنین به کار ترجمه مشغول است. از جمله ترجمه‌های او می‌توان به کتاب‌های در، قواعد مباحثه، چگونه فرهنگ‌ها ساخته می‌شوند؟، مطالعات ترجمه یک میان‌رشته، لذت خیانت، سینمای اگزیستانسیالیستی و مسائل بوطیقای داستایفسکی اشاره کرد.