آبتین گلکار

|     آبتین گلکار در سال 1356 در تهران متولد شد.
گلکار در سال 1379 لیسانس زبان روسی را از دانشگاه تهران گرفت. سپس برای تحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات روسی به دانشگاه ملی کی‌یف (تاراس شوچنکو) رفت. همچنین در سال 1386 دکتری ادبيات روسی را از همین دانشگاه اخذ کرد.
تاکنون مقالات متعدد پژوهشی و مطبوعاتی به قلم گلکار تألیف و ترجمه شده است. او عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است و سابقۀ تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد را نیز دارد. گلکار در عرصۀ ترجمه تاکنون جوایزی گرفته است که جایزۀ کتاب سال و جایزۀ ابوالحسن نجفی از آن جمله است. کتاب‌های قلب سگی، آشیانۀ اشراف، استالین، تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه، بازرس، بودای بزرگ کمکشان کن! و خرگوش‌ها و مارهای بوآ از ترجمه‌های اوست.