دام

Pulapka

تادئوش روژه‌ویچ

مترجم

محمدرضا خاکی

تعداد صفحات: 188
شابک: 8-84-5193-600-978
سال چاپ: 1392
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 18000 تومان

در نمایشنامهی «دام» که آمیختهای از واقعگرایی و

فراواقعگرایی توأم با گروتسکی اکسپرسیونیستی است؛

تادئوش روُژهویچ به جستجوی لحظاتی تخیلی از زندگیِ

خصوصیِ «فرانتس کافکا»، نویسندهی نام آشنا میپردازد و

ما را با خود همراه میکند.

ابتدا، ما را به دوران کودکی او در میان زنها (مادر، خدمتکار، خواهرها)

میبرد و سپس، با خشونتِ غیرانسانیِ پدرش آشنا میکند. بعد، جوانی و

سالهای پختگیاش را نشانمان میدهد و پس از آن با « ماکس برود»،

دوست و محرمِ اسرار او آشنا میسازد. بعد، با زنها، خصوصاً فِلیسه،

نامزدِ اغواگر دورهای، و نه الهامبخش او، رو در ور خواهیم شد و

در همین مسیر، محبت فرانتس نسبت به خواهرهایش را میفهمیم و

با ضعفها و خودخواهیهای خودش آشنا میشویم. سرانجام،

در انعکاسی از تقدیر، شاهد مواجههی او با پدرش خواهیم شد؛

تصویری آخر زمانی که بیتردید کلید درک کلِ نمایشنامه است.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: