نگار شاطریان

‌نگار شاطریان متولد سال ۱۳۶۵ در تهران است. او در رشته‌ی مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه علامه‌طباطبایی به تحصیل پرداخت. سپس به تدریس، پژوهش و ترجمه در حوزه‌ی زبان انگلیسی روی‌ آورد. تا کنون از او آثاری چون «مرگ در می‌زند»، «این آب آشامیدنی نیست»، «حالا بی‌حساب شدیم»، «بی‌بال و پر» و «هرج و مرج محض»؛ که از جمله نوشته‌های نمایشی و طنز وودی آلن محسوب می‌شوند، منتشر شده است.