بی بال و پر

Without Feathers

وودی آلن

مترجم

نگار شاطریان

تعداد صفحات: 163
شابک: 7-81-5193-600-978
سال چاپ: 1393
نوبت چاپ: 3
قطع: رقعی کوچک
جلد: شومیز
قیمت: 8500 تومان

تئوی عزیز،

من و گوگن دوباره دعوایمان شد و او قهر کرد رفت تاهیتی!

وسط کشیدن دندان یکی از بیماران بود که صدایش کردم.

زانویش را روی قفسه سینه آقای نات فلدمن گذاشته بود

و با انبر دندان کرسی بالا، سمت راست را گرفته بود.

طبق معمول در حال تقلا بود که من از اقبال بَدم

وارد اتاق شدم و پرسیدم که آیا کلاه نمدی من را دیده یا نه.

گوگن هم حواسش پرت شد و دندان از انبر در رفت،

فلدمن هم از این موقعیت استفاده کرد و از روی صندلی پرید

و از مطب فرار کرد. گوگن ناگهان دیوانه شد!

کلهام را گرفت و ده دقیقه بیوقفه زیر دستگاه ایکسری گرفت.

تا چندین ساعت نمیتوانستم همزمان با دو چشم پلک بزنم.

الآن تنها شدهام.

ونسان