تآتر پارسی، نمایش ایرانی

|با مقدمه احمد کامیابی مسک|

Le Théâtre Persan

آدولف تالاسو

مترجم

فائزه عبدی

تعداد صفحات: 136
شابک: 0-48-5193-600-978
سال چاپ: 1391
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 6500 تومان

|           تآتر پارسی، نمایش ایرانی ترجمۀ یادداشتهای آدولف تالاسو دربارۀ تآتر ایران است

که تحت عنوان نمایش ایرانی در مجلۀ تآتر در سال 1905 میلادی در فرانسه به چاپ رسیده است.

این نویسندۀ فرانسوی در دورۀ سلطنت مظفرالدین شاه قاجار عازم ایران شده

و از نزدیک به مشاهده و مطالعۀ نمایش ایرانی پرداخته است.

تالاسو برخلاف ایران در ترکیه امروزی به جهت پژوهشهایش دربارۀ هنر عثمانی بسیار شناخته شدهتر است.

آنچه این کتاب را از سایر منابعی که پیش از این دربارۀ نمایش ایرانی وجود داشت متمایز میکند،

دقت نویسنده در مواجهه با نمایشهای ایرانی است.

او در بسیاری از موارد شباهتها و اختلافهای نمایش ایرانی را با نمایش سایر کشورها بررسی میکند.

سایر کتابهای تالاسو عبارتند از: هنر عثمانی ( نقاشان ترکیه )،

مولیر در ترکیه (مطالعهای بر روی نمایش قرهگُز)، گزیدهای از عشقهای آسیایی و تآتر آزاد.

|           از مجموعه تآتر: نظریهواجرا منتشر شده است:

| رویکردهایی به نظریه اجرا | مجموعه مقالات| به کوشش علیاکبر علیزاد|

| نُه گفتگو با روبرتوچولی در باب بداههپردازی | ترجمۀ خسرو محمودی|

| تآترقانونگذار | آگوستوبوآل | علیظفر قهرمانینژاد|

| شکسپیر معاصر ما | یان کات | رضا سرور |

| پنجاه کارگردان کلیدی تآتر | ش.میترـ مـ.شفتسووا | مـ.سپاهی ـ مـ.زمانی|

| دراماتورژی | مجموعه مقالات | به کوشش منصور براهیمی ـ محمدرضا خاکی|

| تک گوییهای مدرن برای مردان | ویراستهی کریس سالت | محسن کاس نژاد|