تئاتر قانونگذار

استفاده از هنر اجرا برای سیاست ورزی

Legislative Theatre

آگوستو بوآل

مترجم

علی‌ظفر قهرمانی‌نژاد

تعداد صفحات: 412
شابک: 8-13-5193-600-978
سال چاپ: 1396
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 35000 تومان

|           تئاتر قانونگذار، مهمترین مرحله در کار آگوستوبوآل محسوب میشود.

این کتاب با مایههای سیاسیاش تلاشی است در جهت نشان دادن نقش

تئاتر و تأثیر آن بر جامعه و تغییرات اجتماعی. تئاتر چگونه میتواند بر اجتماع پیرامون

خود تأثیرگذار باشد؟ آیا میتوان از طریق تئاتر به بهبود وضعیت

آسیبدیدگان اجتماع و فراموششدگان پرداخت؟

کتاب حاوی بخشهای زیر است:

  • اصول تئاتر قانونگذار
  • مقالات و سخنرانیهای بوآل در مورد تئاتر همگانی
  • نقش تئاتر در تغییرات اجتماعی

|           آگوستوبوآل، کارگردان، درامنویس، دراماتورژ و مربی تئاتر است.

او بنیانگذار تئاتر سرکوبشدگان است. معروفترین آثار او عبارتند از:

تئاتر سرکوبشدگان، بازیهایی برای بازیگران و نابازیگران، رنگینکمان آرزو.

|           تئاتر قانونگذار کتابیاست برای همۀ کسانی که به نقش

تئاتر به عنوان عامل تغییر اجتماعی و کوشش برای بهبود وضعیت

فرهنگی و انسانی اقشار مختلف اجتماع علاقهمندند.