آرامسایشگاه

بهمن فرسی

تعداد صفحات: 92
شابک: 987-600-7806-11-1
سال چاپ: 1394
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 9000 تومان
دریافت نمونه

آیا در آرامسایشگاه مردمان آرام آرام

ساییده می‌شوند تا به مطلقِ آرامگاه برسند؟

سازندۀ بازی خبرۀ رمز و اشاره‌است.

با اشاره‌‌های اوست که رمزها

گشاده می‌شوند یا همچنان مستور می‌مانند.

جهان آرامسایشگاه زیر ـ جهانی دارد

که بحران در آن پیگیر و روز افزون است.

چهار دیوار بی دیوار آن با یک دیوارۀ پلاستو فوم

و یک نردۀ آهنی از جهان بیرون جدا شده‌است.

کودک روزنامه فروش، وقت و بی وقت پشت نرده می‌آید و

یک «فوق‌العاده» به داخل می‌اندازد.

آنجا فقط فوق‌العاده منتشر می‌شود.

و مرد ماشین­ پیاپی استارت می‌زند اما موتورش

روشن نمی‌شود. و بین دکتر توما و خوشه

زخم عشق قدیم می‌لغزد که به بهانۀ

شوی بیماری مقیم آنجاست.

و گروهخوانی‌‌های بیماران، مرثیه­واره‌‌های

غریبه و غرب انگیخته، که ورطه به ورطه

دور سندان عظیم توی محوطه طواف می‌کنند و

از آشوبی خود ویرانگر خبر می‌دهند.

آرامسایشگاه­ هنوز و همیشه برای جویندۀ اهل

سرشار از کاویدنی و گشودنی‌‌هاست،

به ویژه در جهانی که امروز با آن سر و کار داریم.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: