ساختار روان شناختی فاشیسم

The Psychological Structure of Fascism

ژرژ باتای

مترجم

سمانه مرادیانی

تعداد صفحات: 104
شابک: 3-65-5625-600-978
سال چاپ: 1402
نوبت چاپ: 5
قطع: جیبی
جلد: شومیز
قیمت: 86000 تومان
دریافت نمونه

|     نخستین مشخصۀ قدرت فاشیستی بنیان مذهبی و نظامی توأمان آن است، بنیانی که در آن نمی‌توان این دو عنصر به‌طور معمول متمایز را از یکدیگر جدا کرد: بنابراین، قدرت فاشیستی از آغاز خود را همچون یک تمرکزیافتگی تحقق‌یافته آشکار می‌سازد. با این حال، وجه نظامی فاشیسم، سویۀ بارز آن است. روابط احساسی‌ای که پیشوا را به اعضای حزب پیوند می‌دهند و یکی می‌کنند، عمدتاً مشابه روابطی‌اند که فرمانده را با سربازانش متحد می‌کنند. عرض‌اندام آمرانۀ پیشوا برابر با نفی جوشش انقلابی بنیادینی است که او از آن بهره‌برداری می‌کند؛ انقلاب که یک بنیان دانسته می‌شود، همزمان از لحظه‌ای که سلطۀ داخلی به نحوی نظامی بر شبه‌نظامیان اعمال می‌شود، اساساً نفی می‌شود...
 
 


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب:
پوست فاشیسم، گوشت فاشیسم