پانن‌برگ: الهیات تاریخی

PANNENBERG: Historical Theology

آلن گالووی

مترجم

مراد فرهادپور

تعداد صفحات: 197
شابک: 4-65-7806-600-978
سال چاپ: 97
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی کوچک
جلد: شومیز
قیمت: 22000 تومان

|           از دوراه می‌توان با نام ولفهارت پانن‌برگ آشنا شد:

از طریق مطالعۀ آثار مربوط به الهیات مسیحی

ـــ به‌ویژه الیات پروتستان دهۀ 1960 به بعد ـــ

و یا از رهگذر قرائت کتب و مقالات مربوط به مبحث هرمنوتیک

ـــ به‌ویژه هرمنوتیکِ فسلفی متأثر از آرای هایدگر و گادامر.

 

|           کتاب حاضر به راه نخست تعلق دارد می‌کوشد

تا توصیفی فشرده و جامع از الهیات پانن‌برگ به دست دهد.

طبیعتاً بخش مهمی از این کتاب به بحث دربارۀ مفاهیم، مناسک،

اصول اعتقادی و آموزه‌های مسیحی اختصاصی دارد.

 

تصویر جلد:

Vision after the Sermon

(Jacob Wrestling with the Angel)

Paul Gauguin, 1888.

Oil on Canvas, 72.2 cm × 9 cm.