پانن‌برگ: الهیات تاریخی

PANNENBERG: Historical Theology

آلن گالووی

مترجم

مراد فرهادپور

تعداد صفحات: 195
شابک: 4-65-7806-600-978
سال چاپ: 97
نوبت چاپ: 1
قطع: رقعی کوچک
جلد: شومیز
قیمت: 22000 تومان
دریافت نمونه

 

    از دوراه می‌توان با نام ولفهارت پانن‌برگ آشنا شد: از طریق مطالعۀ آثار مربوط به الهیات مسیحی ـــ به‌ویژه الهیات پروتستان دهۀ 1960 به بعد ـــ و یا از رهگذر قرائت کتب و مقالات مربوط به مبحث هرمنوتیک ـــ به‌ویژه هرمنوتیکِ فسلفی متأثر از آرای هایدگر و گادامر.

   کتاب حاضر به راه نخست تعلق دارد می‌کوشد تا توصیفی فشرده و جامع از الهیات پانن‌برگ به دست دهد. طبیعتاً بخش مهمی از این کتاب به بحث دربارۀ مفاهیم، مناسک، اصول اعتقادی و آموزه‌های مسیحی اختصاصی دارد.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: