اولئانا

Oleanna

دیوید ممت

مترجم

علی‌اکبر علیزاد

تعداد صفحات: 115
شابک: 5-01-5193-600-978
سال چاپ: 1403
نوبت چاپ: 12
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 158000 تومان
دریافت نمونه

|     اولئانا، بحث برانگیزترین و چه بسا مهمترین نمایشنامۀ دیوید ممت تا اواخر دهه 90 است. نمایشنامه بیش از هر چیز به دلیل مایههای سیاسی وپرداختن به مسائلی نظیر قدرت، فمینسیم، حقانیت سیاسی و آموزش آکادمیک مشهور است، و تقریباً اجرای آن در همه جای دنیا، همیشه با مناقشات فراوانی همراه بودهاست. قطعاً این نمایشنامه به لحاظ ساختار زبانی و نیز عدم قطعیت معناییاش، در بین شاخصترین آثار نمایشی قرن بیستم قرار میگیرد.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: