روزِ مرگ در داستانِ هملت

Le Jour Des Meutres Dans L'historie d'Hamlet

برنارـ مری کلتس

مترجم

لیلا ارجمند

تعداد صفحات: 93
شابک: 7-10-5193-600-978
سال چاپ: 1392
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 5000 تومان
دریافت نمونه

|           روزِ مرگ در داستانِ هملت خوانش ویژۀ کولتِس است از هملتِ شکسپیر. او در این نمایش توطئهها را محدود به چهار شخصیت اصلی کرده است و یک زوج جوان را در برابر زوج مسنتر قرار میدهد. گرچه ساختار نمایش وفادار به اصل آن است، اما در عوض کولتِس با ظرافت روابط خشونتآمیز شخصیتها را تغییر دادهاست. کلادیوس وگرترود با دسیسهچینی عملاً افلیا را به سوی هملت میرانند. شاهزادۀ دانمارک از دید کولتِس، ضدقهرمان و قربانی نیاکانش است.
|          برنارـ مری کلتس  از مهمترین نمایشنامهنویسان قرن بیستم است. وی نمایشنامهنویسی بود که در حوزۀ پسااستعمارگری و امتداد جریان استعمار در جهان مدرن فعالیت میکرد. نمایشنامههای او از منظر زبانی و شیوۀ بیان خاص او قابل ملاحظه است.


اخبار و مقالات مرتبط با این کتاب: