عمو سام من

My Uncle Sam

لن جنکین

مترجم

علی حاج‌ملاعلی

تعداد صفحات: 130
شابک: 7-07-5193-600-978
سال چاپ: 1390
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 7000 تومان

|           عمو سامِ من  بیشک یکی از بهترین نمونههای نمایشنامههای موسوم به طیف زبانمحور است که

از دهۀ 80 به بعد در تآتر امریکا نِمودی چشمگیر داشتهاند.

نمایشنامه ساختاری سورئالیستی و پازل مانند دارد که بر اساس تصادف و دور باطل بنا شده است.

در این نمایشنامه که شباهت زیادی با نمایشنامههای ابزورد دارد،

ارتباطات چند لایهای بین شخصیتها ایجاد میشود و آدمهایی بیگانه ناگهان در کنار هم

قرار میگیرند و بدون اینکه توجه یکدیگر را برانگیزند از کنار هم عبور میکنند.

بُعد تآتری نمایشنامهها و ویژگیهای سبکپردازانه و ضدساختارارسطویی،

جنکین را در کنار مکولمن و اریک اورمایر جزو نمایشنامهنویسان جدید و متفاوت امریکا قرار دادهاست.

|           لنجنکین در سال 1941 به دنیا آمد. او از سال 1980 بهعنوان

نمایشنامهنویس، رماننویس، کارگردان و فیلمنامهنویس در دنیای هنر مطرح است.

از دیگر نمایشنامههای مشهور او میتوان به یادداشتهای امریکایی،

سفر در تاریکی، قصههای برزخی و خوشیهای مردم بینوا اشاره کرد.

لنجنکین تاکنون سهبار جایزۀ ادبی اوبی  را در رشتۀ کارگردانی و نمایشنامهنویسی

دریافت نمودهاست، وی همچنین برندۀ جایزۀ موسسۀ راکفلر و نامزد دریافت جایزۀ امی  بودهاست.