سایکوسیس 4:48

4:48 PSYCHOSIS

سارا کین

مترجم

عرفان خلاقی

تعداد صفحات: 121
شابک: 5-55-7806-600-978
سال چاپ: 1397
نوبت چاپ: 2
قطع: رقعی
جلد: شومیز
قیمت: 12000 تومان

|           سایکوسیس 4:48 آخرین و، به نوعی، غریب‌ترین متنِ

سارا کین (1999-1971) نمایشنامه‌نویس پُرمناقشه تأثیرگذار انگلیسی است.

کین در اوج فروپاشیِ عصبی و ذهنیِ خود، و در زمان اقامت گاه‌وبی‌گاهش

در آسایشگاه روانی، متن را می‌نویسد و سه ماه پس از نوشتنِ آن خودکشی می‌کند؛

یک وصیت‌نامۀ هنری.

متن را نه فقط به دلیل رویکردِ ضدروان‌شناسی‌اش بلکه در پرتو حضور

مفاهیمی چون بدن و ارتباط آن با ذهن، رنج و درد، ایدۀ خودکشی،

خودویرانگری مفرط و... نیز می‌توان در ارتباطی تنگاتنگ با مفاهیم

برساختۀ آرتو دانست.

 

|           سایکوسیس 4:48 متنی است مُثله شده، در خود منفجر و فروپاشیده،

چنان‌که خودِ کین در یکی از همین قطعات می‌نویسد: «ذهن من توی هجومِ

همین تیکه‌پاره‌های مُثله‌شدۀ درهم و برهمه»؛ هجومی جنون‌آسا از مونولوگ،

دیالوگ، اعداد، شعر، ارجاعات کتاب مقدسی، خطابه، هذیان و ... با کمترین

توضیحات و پیشنهادات اجرایی و متنوع‌ترین زبان نمایشی.

این گسیختگی حتی در ظاهر بصریِ متن نیز وجود دارد؛ تکه‌هایی جابه‌جا

شده‌اند، فضاهایی خالی گذاشته شده‌اند و حتی صفحه‌ای نیز سفید.

متن، در کلیت خویش، تصویرگر سوژه‌ای تاخورده است؛ تقابلی با نظامِ اعظمِ

روان‌شناسی از یک سو، و با خود و درونیاتِ خویشتنش از سوی دیگر؛

جلوه‌ای از پدیدارشناسیِ سوژۀ روبه زوال.

در نهایت، می‌توان اطمینان داشت که در مواجهه با یکی از غریب‌ترین و

سخت‌ترین متون نمایشی برای خواندن و اجرا قرار گرفته‌ایم.

 

|         مجموعه نمایشنامههای بیدگل، مجموعه‌‌ای منحصربه فرد از

نمایشنامه‌‌هایی است که تا به حال به فارسی ترجمه نشده‌‌اند و یا ترجمۀ

مجددی از نمایشنامه‌‌هایی خواهد بود که از هر جهت لزوم ترجمۀ دوبارۀ آن‌ها

حس می‌گردد.

 

|تصویر جلد:

4.48 Psychosis. A Stage Reading

Director/Performer: Bonni Chan, 2016.